Năng lực sáng tạo được nuôi dưỡng và phát triển

Học viên trong tại IBI School không chỉ phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh mà còn được đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng sáng tạo cần thiết cho thế kỷ 21 qua chương ttrình giáo dục ngoại khóa I-Innovation được tích hợp trong chương trình học.

Chương trình eKids sẽ tập trung xây dựng kỹ năng đọc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và rèn luyện tư duy sáng tạo và khả năng tự học.

Việc hiện nay nhiều trẻ dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác ngoài việc học trên các thiết bị điện tử đã làm mất thói quen đọc sách, giảm tự tin trong giao tiếp và đặc biệt khả năng sáng tạo bị ảnh hưởng do thiếu tương tác và trải nghiệm. Vì vậy, IBI School cam kết đồng hành với phụ huynh trong việc xây dựng một môi trường phát triển năng động cho trẻ.

Chương trình eTeens chú trọng phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy kiến tạo sản phẩm.