eConversations | Lớp học live

eConversations là hệ thống lớp học live classroom được phối hợp một cách khoa học với chương trình eClasses nhằm giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh mà không cần đến trường. Đây mô hình lớp học trực tuyến tiên tiến trên thế giới hiện nay, hệ thống được trang bị như một lớp học thực bao gồm phần mềm bảng trắng, thảo luận nhóm, trình bày và các công cụ làm bài tập khác… giúp học viên và giáo viên thể hiện tốt nhất bài học của mình và đạt được hiệu quả như trong lớp học thực.

Lớp học trực tuyến này giúp bạn tương tác trực tiếp với đội ngũ giáo viên IBI School và bạn học cùng lớp online. Bạn sẽ trải nghiệm lớp học online này như trên một lớp học thực, thảo luận theo chủ với Thầy Cô, bạn bè và trình bày như trên một lớp học thực truyền thống.

Lớp học Demo eConversations eKids V – Lesson 1

(Tương đương đầu Movers)

Thầy Gavin Sealy, quốc tịch Anh, tốt nghiệp đại học Southampton Solent chuyên ngành tâm lý và văn hóa. Thầy có nhiều năm giảng dạy tại Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Thầy là một giáo viên năng động, nhiệt tình và tâm huyết với nghề.

 

Video một số lớp học thực tế