Hợp tác

IBI School đang chủ động tìm kiếm các đối tác có năng lực và đam mê ngành giáo dục tại Việt Nam để mang mô hình học tập tiên tiến đến các học viên trên các tỉnh thành những nơi các học viên đang thực sự thiếu điều kiện cải thiện các kỹ năng tiếng Anh với phương pháp đúng được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ chất lượng.

Ngoài những hỗ trợ về đào tạo chuyên môn, hệ thống điều hành trực tuyến là công cụ giúp các đối tác độc lập quản lý chức năng của các phòng ban của một trường học online một cách đơn giản và hiệu quả với 90% quy trình được tự động hóa từ đó chỉ tập trung cho việc tuyển sinh bao gồm:

1. Hệ thống ghi danh và quản trị học viên với các tính năng sau: 

 • eEnrollment
 • Student management 

2. Hệ thống quản lý học vụ và giáo viên với các tính năng sau:

 • Teacher registration 
 • Teacher management 
 • eScheduling 
 • Class management 
 • eAssessment 
 • eBadges
 • eReport 

3. Hệ thống chăm sóc học viên với các tính năng sau:

 • eAttendance 
 • eReminder 
 • eTracking 

Nhằm giúp các đối tác thành công khởi nghiệp ngành giáo dục với chi phí không đáng kể. IBI School thực hiện 3 cấp độ đối tác như sau:

Cấp độ 1: Blue partner

 • Đối tác hợp tác tuyển sinh trên tỉnh/ thành của mình
 • Đối tác hoạt động marketing địa phương dựa trên chiến lược marketing IBI School 
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức năng tuyển sinh và quản lý học viên online

Cấp độ 2: Silver partner

 • Đối tác hợp tác tuyển sinh trên tỉnh/ thành của mình
 • Đối tác hoạt động marketing địa phương dựa trên chiến lược marketing IBI School
 • Đối tác tuyển dụng và quản lý giáo viên dưới sự hỗ trợ từ IBI School
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức năng tuyển sinh và quản lý học viên online
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức năng quản lý giáo viên online

Cấp độ 3: Gold partner

 • Đối tác hợp tác tuyển sinh trên tỉnh/ thành của mình
 • Đối tác hoạt động marketing địa phương dựa trên chiến lược marketing IBI School
 • Đối tác tuyển dụng và quản lý giáo viên dưới sự hỗ trợ từ IBI School
 • Đối tác độc lập chăm sóc học viên nhằm phát triển tốt nhất “ngôi trường online” của mình
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức năng tuyển sinh và quản lý học viên online
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức năng quản lý giáo viên online
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức chăm sóc học viên online

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay school@ibi-global.com để tìm hiểu về các lợi ích khi tham giam chương trình hợp tác IBI School và cùng bắt tay thay đổi thế giới.