Hợp tác

IBI School đang chủ động tìm kiếm các đối tác có năng lực và đam mê ngành giáo dục tại Việt Nam để mang mô hình học tập tiên tiến đến các học viên trên các tỉnh thành những nơi các học viên đang thực sự thiếu điều kiện cải thiện các kỹ năng tiếng Anh với phương pháp sáng tạo khoa học được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ chất lượng với học phí mềm.

Ngoài những hỗ trợ về đào tạo chuyên môn, hệ thống điều hành trực tuyến là công cụ giúp các đối tác độc lập quản lý chức năng của các phòng ban của một trường học online một cách đơn giản và hiệu quả với 100% quy trình được tự động hóa từ đó chỉ tập trung cho việc tuyển sinh bao gồm:

1. Hệ thống ghi danh và quản trị học viên với các tính năng sau: 

 • eEnrollment
 • Student management

2. Hệ thống quản lý học vụ và giáo viên với các tính năng sau:

 • Teacher registration
 • Teacher management
 • eScheduling
 • Class management
 • eAssessment
 • eBadges
 • eReport

3. Hệ thống chăm sóc học viên với các tính năng sau:

 • eAttendance
 • eReminder
 • eTracking

 

Nhằm giúp các đối tác thành công khởi nghiệp ngành giáo dục với chi phí không đáng kể dưới hình thức hợp tác như sau:

 • Đối tác tận dụng văn phòng của công ty mình không sữ dụng vào thứ bảy/ chủ nhật.
 • Đối tác hợp tác với IBI School trong việc tuyển sinh tại khu vực.
 • Đối tác hoạt động marketing địa phương dựa trên định hướng và ý tưởng marketing từ IBI School.
 • Đối tác được phân quyền độc lập sử dụng chức năng tuyển sinh và quản lý học viên online.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay katie@ibi-global.com (Ms. Nhung) để nhận thông tin chi tiết về điều kiện và lợi ích tham giam chương trình.