Sự Kiện “Phát triển năng lực tự học cho trẻ”

Năng lực tự học là năng lực quan trọng của thế kỷ 21 do sự thay đổi nhanh chóng về kiến thức và công nghệ. Những gì học viên đang học tại ghế nhà trường hôm nay đã là kiến thức của nhiều năm trước. Học viên của thế kỷ 21 chỉ có thể thực sự vượt qua những thách thức trong tương lai khi trang bị tốt năng lực tự học.

Buổi hội thảo sẽ giúp cho phụ huynh hiểu rõ hơn thách thức cũng như phương pháp giúp phát triển năng lực tự học của trẻ.

Bên cạnh hội thảo dành cho phụ huynh sẽ là những hoạt động đọc sách vui nhộn cho con cùng đội ngũ giáo viên bản ngữ IBI School.

>> Đăng ký ngay: 028.22241256 hoặc đăng ký qua form: http://bit.ly/3ZHMAeA