Ý Nghĩa Chiến Dịch “Cùng IBI School – Vietnam Đánh Thức và Lan Tỏa Văn Hóa Đọc Cho Trẻ”

 
Giáo dục có mục đích giúp cho trẻ em, trong một thời gian hạn định, vượt qua con đường mà nhân loại đã trải qua từ xưa đến nay. Vậy nhà giáo dục là người có phận sự giúp con người sống lại lịch sử của nhân loại. Nhưng phải làm cách nào để thâu ngắn lại con đường kinh nghiệm của nhân loại? Chỉ có đọc sách, ngoài ra ít có phương pháp nào hơn nữa. Đọc sách là phương tiện cần thiết nhất, hiệu quả nhất để đào tạo cho mình một cơ sở học vấn vững vàng.
 
Đọc sách để mở rộng không gian trí tuệ
 
Có nhiều phụ huynh quan sát con trẻ mình trong đời sống hằng ngày và nhận ra chúng có nhiều biểu hiện và lời nói thú vị đến bất ngờ. Họ cho đó là điều bất ngờ từ trẻ em nhưng không nhận ra rằng đó chính là không gian trí tuệ đơn sơ nhưng tiềm năng nhất của trẻ.  Phụ huynh nên quan sát và khai thác không gian trí tuệ đó thông qua việc cho trẻ tiếp xúc sách từ sớm.
 
Ở con trẻ, những tác động trí thức (như nhận xét, nhớ, đoán…) rất sơ sài, rất yếu ớt, rất lộn xộn. Những tác động ấy chỉ đủ sức gây ra một số hình ảnh lờ mờ bác tạp, không đủ sức kết tinh được thành một ý niệm, một tư tưởng rõ rệt. Lẽ tất nhiên là những hình ảnh lờ mờ bác tạp kia cũng không ảnh hưởng gì mấy đến đời sống của những người ấy khi họ hoàn toàn bị cơ thể và hoàn cảnh xô đẩy đi. Đọc sách sớm giúp trẻ hình thành bước đầu tiên để hoàn thiện những chiều không gian còn non nớt đó. Các chiều không gian trí tuệ được khai mở từ việc đọc sách từ sớm đối với trẻ nhỏ.
 
Chiều không gian của Trí tưởng tượng
 
Trí tưởng tượng là một phân xưởng nơi con người vạch ra kế hoạch. Động cơ và kế hoạch đều được hình thành và biến thành hành động thông qua trí tưởng tượng. Với khả năng tưởng tượng bất cứ ai đều có thể tạo ra bất cứ điều gì dù phi logic đến đâu trong đầu. Những phát mình lớn đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng.
 
Chiều không gian của óc khoa học
 
Tạo cho mình có được một đầu óc khoa học là phát huy được cái khiếu ham chứng minh và lý luận, đồng thời phân biệt được rõ ràng thế nào là một chứng minh luận cứ, thế nào là một thực nghiệm. Thông qua việc đọc sách trẻ em từng bước hình thành óc khoa học, biết nhận xét, lý luận và đặc biết là giúp trẻ nhìn nhận sự vật một cách sáng suốt nhất, cũng là bước đầu đưa đến những thực nghiệm hiệu quả dựa trên nền tảng khoa học.
 
Chiều không gian của cảm xúc

 

Đọc sách làm tăng gia xúc cảm của ta bằng cách khích động nó. Sách văn học, kịch, nhạc, họa… sẽ gây cho trẻ những xúc cảm mỹ thuật dồi dào. Sách hay là ở sự khơi gợi, chứ không phải ở chỗ nói hết được ý mình. Trong không gian của sự tượng tượng và óc khoa học càng làm kích thích sự tò mò và mở rộng chiều không gian cảm xúc của trẻ. Trẻ sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn khi có sách.
 
  • Hướng dẫn tham gia chương trình “Cùng @IBI School – Vietnam đánh thức và lan tỏa #vanhoadocibischool” tại: https://bit.ly/40E1PoT
  • Đăng ký tham gia chương trình tại: https://bit.ly/3JE7MeE
 
Video hướng dẫn tham gia chương trình: