7 Đặc Điểm Khác Biệt Của Tiếng Anh Online Cho Trẻ eKids!!

1. Sự kết hợp hài hòa giữa chương trình tự học 24/7 eClasses và live classroom – eConversations giúp học viên phát triển hài hòa tất cả các kỹ năng tiếng Anh.

2. Mô hình lớp học live eConversations 1 giáo viên 10 học viên giúp học viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm và biểu đạt ý kiến.

3. Tiết kiệm được 40% học phí tính trên mỗi giờ học so với các mô hình học khác cùng chất lượng.

4. Học viên học theo quy trình như một lớp học thực và đạt được các cấp độ từ Starters đến Flyers nhanh hơn ít nhất 1 năm so với các lớp học thực cùng chất lượng.

5. Chất lượng và sự đồng nhất về giáo viên: eKids được thiết kế bài bản như mô hình lớp học thực nơi giáo viên tận tâm theo sát bạn trong suốt khóa học, hiểu rõ bạn và giúp bạn phát triển tốt.

6. Chương trình học ngoại khóa được tích hợp trong chương trình giảng dạy giúp học viên phát triển năng lực sáng tạo và kỹ năng mềm.

7. Nền tảng công nghệ được phát triển bởi đồng bộ bởi các chuyên gia IBI Global nhằm mang lại tiện ích và hiệu quả tối ưu cho học viên.