Sự Kiện 8.3.2024: Lây Động Sự Hòa Hợp!

 

Ý nghĩa ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2024 theo trang www.internationalwomensday.com là Inspire Inclusion tạm dịch là Lây Động Sự Hòa Hợp nhằm giúp thế giới hiểu hơn các giá trị mà phụ nữ mang lại cho cộng đồng, từ đó xây dụng một thế giới hài hòa và tốt đẹp hơn. Cùng ý nghĩa đó, chương trình 8 tháng 3 tại IBI School – Vietnam bao gồm những hoạt động ý nghĩa giúp con hiểu hơn ý nghĩa ngày này, từ đó chung tay xây dựng một thế giới cân bằng, hài hòa dựa trên giá trị chia sẻ và đồng cảm.

  • Thời gian: 10 giờ sáng ngày 02/03/2024
  • Địa điểm: 08-TM, Florita, Him Lam, Quận 7.
  • Đăng ký: https://bit.ly/3MFMOhk
  • Hotline: 028.6653.8246