Mô hình học đảo ngược hoàn toàn thay thế lớp học thực


Phương pháp cá nhân hóa học tập được phát huy:

Tự học và cá nhân hóa: Học viên tự học tiếng Anh qua chương trình học 24/7 (eClasses) trước buổi học trên lớp học live (eConversations) với sự hỗ trợ của phụ huynh giúp học viên suy nghĩ và viết ra trước những câu hỏi hoặc thắc mắc về nội dung bài học nhằm chuẩn bị sẵn sàng để hỏi giáo viên trên lớp eConversations.

Đây là phương pháp học truy vấn giúp phát huy khả năng tư duy độc lập của học viên đồng thời giúp học viên phát triển tốt tất cả các kỹ năng tiếng Anh.

Các bài học eClasses được cấu trúc khoa học dựa trên sự kết hợp sáng tạo giữa phương pháp thực hành qua việc làm bài tập (workbook method) và repetiton method giúp học viên tự học tiếng Anh hiệu quả.

Tự động hóa theo dõi quá trình học của trẻ

Công cụ “My Courses” giúp phụ huynh theo dõi được các thông tin liên quan đến khóa học của con bất cứ lúc nào, đồng thời hiểu rõ sự tiến bộ và những điểm yếu một cách hiệu quả qua bảng báo cáo được tích hợp tự động.

Hiểu rõ sự tiến bộ của con

Việc hỗ trợ bé trong việc học online trước buổi học eConversations phối hợp với hệ thống báo cáo tự động trên  “My Courses” giúp phụ huynh gần con và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu cũng như sự tiến bộ của con trong suốt quá trình học bao gồm:

  • Phát triển vốn từ vựng
  • Hiểu các phần văn phạm
  • Khả năng hình thành câu
  • Phát triển kiến thức qua các eBook IBI tích hợp trong chương trình