Phát huy năng lực tự học ở trẻ

Với việc tự học trước khi tham gia lớp học live với giáo viên giúp học viên dần dần hình thành khả năng tự học và phát triển năng lực tự học sau này.

Các bài học trong chương trình eClasses được thiết kế khoa học về thời lượng và nội dung ý nghĩa phù hợp với tâm lý lứa tuổi giúp học viên gắn kết với bài học, tự tư duy và đặt các câu hỏi trước khi tham gia lớp học eConversations và chương trình ngoại khóa (I-Innovation). Điều này tạo tính chủ động trong việc học và dần hình thành năng lực tự học.

Bằng cách này, quá trình học tập không chỉ dừng ở học viên, mà còn cộng hưởng với phụ huynh, giúp bố mẹ và con cái cùng gắn kết với trong việc học nhằm xây dựng và củng cố văn hóa gia đình học tập.

Chương trình tự học eClasses giúp phụ huynh hiểu rõ từng bước đi của con bao gồm: 

  • Phát triển vốn từ vựng
  • Hiểu các phần văn phạm
  • Khả năng hình thành câu
  • Phát triển kiến thức qua các eBook IBI tích hợp trong chương trình