Con Bạn Đã Được Rèn Luyện Kỹ Năng Học Tập Trọn Đời?

Học tập trọn đời là từ khóa nổi bậc của thế kỷ 21. Giúp trẻ có kỹ năng học tập suốt đời đang là mục tiêu giáo dục của nhiều nước trên thế giới khi công nghệ đang không ngừng phát triển và thay đổi.

Học tập hiện nay không chỉ đơn thuần là thẩm thấu thông tin, mà còn là sự phát triển các kỹ năng mềm như sự khát khao tìm hiểu, tính kiên nhẫn, năng lực đương đầu khó khăn…

Những tấm gương tự học như Socrates, Einstein, Aristotle hay Hồ Chí Minh đã nhắc nhở chúng ta nhìn lại mục tiêu quan trọng của giáo dục là làm sao rèn kỹ năng tự học cho trẻ giúp trẻ phát triển các năng lực nội tại nhằm đương đầu với những thách thức của thế kỷ 21.

Hệ thống giáo dục hiện nay ở hầu hết các nước trên thế giới đang chú trọng vào học được dạy như thế nào thay vì học viên được học như thế nào. Chạy theo giáo án, điểm số và thành tích và bằng cấp đang giết chế sự sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

Trong lúc chúng ta đang dạy trẻ chạy theo những cái bên ngoài thì những người thành công lại luôn tìm hiểu và phát triển các năng lực bên trong:

“It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer. (Không phải tôi thông minh. Nhưng tôi biết đặt câu hỏi)” – Albert Einstein

“Change is the end result of all true learning. (Thay đổi chính là kết quả tối ưu của việc học)” – Leo Buscaglia

Bằng việc lấy học viên làm trung tâm, Lớp Học Đảo Ngược IBI là hệ thống được thiết kế sáng tạo giúp học viên rèn luyện và phát triển năng lực tự học và học tập suốt đời cho trẻ và thiếu niên.

Hầu như các nhà tuyển dụng, trong mọi ngành nghề, đều muốn chọn những người lao động có kỹ năng tự giải quyết vấn đề (thông qua việc tự định hướng và tự học), sáng tạo, làm việc hợp tác và giao tiếp tốt”, theo ông Steven Paine, Ed.D., chủ tịch của nhóm vận động giáo dục Quan hệ đối tác cho các kỹ năng thế kỷ 21.